محسن سازگارا و زندان بر گرفته از سایت پیک نت اسفند ماه 81

محسن سازگارا در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه از در منزل به اتفاق يكی از دوستان عازم جلسه‌ای بوديم كه سر كوچه ماشينی جلوی ما پيچيد كه چند نفر داخل آن بودند و حكمشان را نشان دادند كه در اين حكم دست‌نويس قيد شده بود كه اين شخص (سازگارا) را هركجا ديديد، دستگير كرده و به عنوان متهم به بند 209 زندان اوين منتقل كنيد ولی در اين حكم قيد نشده بود كه به چه اتهامی متهم شده‌ام.
وی افزود: من با اين افراد به منزل بازگشتم و در آن‌جا آن‌ها پاره‌ای از نوشتجات، نوار، فيلم، دفترچه تلفن، پاسپورت و يك case كامپيوتر كه در محل سايت ALL IRAN‌ بود را با خود بردند؛ البته رفتار مودبانه‌ای در اين مدت داشتند و بعد از آن عازم زندان اوين شدم.
سازگارا مدعی شد: بيشتر صحبت‌هايی كه در اين چند روزه با من كردند در مورد مقاله‌ آخر من كه تحت عنوان
« حرف آخر، گام اول » بود كه در اين مقاله من به عنوان هدف، اصلاح قانون اساسی و تغيير سياست‌های كلان نظام را بررسی كردم و استراتژی دموكراتيك، غيرخشونت‌آميز، مبتنی بر مقاومت مدنی را برای دستيابی به اين هدف توصيه كردم و پاره‌ای تاكتيك‌ها را در اين چارچوب استراتژيك و هدف مطرح كردم.
وی با تاكيد بر برخورد خوب نگهبانان و بازپرسان در مورد تفهيم اتهام خود گفت: من تفهيم اتهام نشدم و از بدو ورود به زندان اوين اعلام كردم كه حكومت نبايد با مخالف خودش با ابزار دستگيری برخورد كند و حرف و انديشه را بايد با حرف و انديشه پاسخ داد و چون من به اين دستگيری اعتراض داشتم حتی نام خود را در زندان امضاء نكردم و هر صحبتی كه در آن‌جا با من شد، شفاهی بود.
سازگارا درباره‌ شروط خود برای پايان دادن به اعتصاب غذا و دارو اظهار داشت: من قبلا با خود عهد كرده بودم كه اگر دستگير شوم، برای اعتراض به آن دست به اعتصاب غذا مي‌زنم و در مرحله‌ اول شرط و در 5 روز اول كه ديشب ساعت 12 شب اين مهلت منقضی مي‌شد، آزادی بي‌قيد و شرط و به رسميت شناختن مخالف از طرف حكومت را خواستار شدم و اگر از 12 شب اين مهلت مي‌گذشت شرط دومی هم مي‌گذاشتم كه آن شرط متضمن آزادی ساير زندانيان سياسی عقيدتی بود.
وی همچنين ادعا كرد: اگر اين دستگيری تا پنج‌شنبه ادامه پيدا مي‌كرد شرط سومی هم مي‌گذاشتم و چون مي‌دانستم كه تا آن موقع احتمالا بيهوش هستم و قادر به تكلم نيستم، اين شرط پايان دادن به اعتصاب غذا و داروی خود را مكتوب كرده بودم؛ اين شرط برگزاری همه‌پرسی زير نظر سازمان‌های بين‌المللی است كه در مقاله‌ خود به آن اشاره كرده بودم كه خوشبختانه اين مراحل طی نشد و ديشب ساعت 9 شب 2 نفر از آقايان كه بازپرس من بودند، گفتند كه ما در جلسه‌ای كه داشتيم حرف‌های شما را منتقل كرده و مجموعا به اين نتيجه رسيديم كه شما را آزاد كنيم كه فكر مي‌كنم اين يك موضوع مهمی است.
وی با تاكيد بر اين‌كه بازداشت اخير خود، ارتباطی با نامه‌ای كه برای مقام معظم رهبری نوشته است، ندارد، افزود: انصافا اين بازداشت هيچ ربطی به آن نامه ندارد و از ارديبهشت كه اين نامه را نوشتم تا كنون هيچ‌كس در ارتباط با اين نامه به من چيزی نگفته بود و در اين دستگيری هم هيچ حرف و سخنی از آن نامه به ميان نيامد.
سازگارا در پايان نيز مدعی شد: من اين آزادی را به فال نيك مي‌گيرم؛ چون كشور ما احتياج به اپوزيسيون قانونی، دموكراتيك، ملی و غيرخشونت‌آميز دارد كه حداكثر فشار آن در حد ابزارهای مدنی و مقاومت مدنی باشد تا به اين ترتيب بتوانيم بحران كشور را هدايت كنيم و تغييرات لازم را ايجاد كنيم و شخصا عزم راسخ دارم كه اين مسير را تا دستيابی به تغيير سياست‌های كلان نظام و اصلاح قانون اساسی ادامه دهم.