حقايقي در باره دو ماه بازداشت محسن سازگارا از سایت اتحاد جمهوری خواهان 22 مردادماه 82

يك فرد مطلع به سايت امروز گفت: سه شنبه شب ساعت بيست به خانواده سازگارا اجازه داده شد با وي ديدار كند. در اين ديدار كه قاضي مرتضوي نيز حضور داشت، سازگارا مستقيماً از بيمارستان بقيه‌الله به اوين آورده شد. سازگارا در مجموع پنجاه و شش روز اعتصاب غذا كرده بود، بيست و هفت روز در بيمارستان بقيه‌الله با اسم مستعار بستري بود و از ناراحتي‌هاي گوارشي، كليه و كبد رنج مي‌برد. سازگارا از مواضع خود عقب ننشسته است. اين شخص گفت: در اين ملاقات معلوم شد كه اخبار سايت‌هاي محافظه‌كار، در باره اعترافات سازگارا و ارتباط وي با ناآرامي‌هاي اخير كذب بوده است. همچنانكه معلوم شد ادعاي قاضي مرتضوي در ديدار با برخي مديران مسئول مبني بر اينكه سازگارا اعتصاب نكرده است، دروغ بود.