محسن سازگارا در مرز مرگ و زندگی پیک نت شهریورماه 82

   «محمد محسن سازگارا» كه از 24 خرداد ماه گذشته در سلول انفرادي(ويژه سپاه و قوه قضائيه دراوين) به سر مي‌برد، بر اثر ادامه اعتصاب غذا در موقعيت خطير قرار گرفته و حتی گفته می شود احتمال مرگ او در زندان وجود دارد.

 سازگارا همان زمان كه در خانه اش بازداشت شد به ماموران و اعضای خانواده اعلام كرد كه از همين لحظه دست به اعتصاب غذا می زند. تاكنون چند بار وی را در بيمارستان بستری كرده و مانع مرگ او شده اند، اما پس از انتقال مجدد به زندان او به اعتصاب خود ادامه داده است.

 محسن سازگارا بدليل انتقادهای صريحی كه نسبت به شخص رهبر مطرح كرده ونامه هايی كه خطاب به وی نوشته بازداشت شده است. او از جمله نيروهای ملی مذهبی و از جمله تهيه كنندگان طرح اساسنامه اوليه سپاه پاسداران در ابتدای اعلام جمهوری اسلامی.

 سخنگوی دولت درآخرين نشست هفتگی خود با خبرنگاران كه در شماره ديروز پيك انعكاس يافت و همچنان درصفحه اول پيك قابل دريافت است، گفت: خبرهای خوبی از زندان نداريم و وضعيت برخی زندانيان نگران كننده است.

 نخستين برداشت كليه خبرنگارانی كه دراين جلسه حضور داشتند، وضع وخيم جسمی محسن سازگاران و عباس عبدی بود كه هر دو در اعتصاب غذا بسر می برند و هر نوع تغيير در وضعيت آنها در اختيار قاضی مرتضوی است و قاضی مرتضوی نيز مستقيما از بيت رهبری دستور می پذيرد و لاغير!

 محسن سازگارا كه دچار بيماری قلبی است تنها يك رگ قلبش باز است و از پذيرش دارو نيز خود داری كرده است.

 دكتر «سهيلا حميدنيا» همسر محسن سازگارا اعلام داشت: «ما مي‌دانيم كه دليل نگهدارای سازگارا در زندان پس از صدور حكم آزادی وی، وضعيت بسيار وخيم جسمانی و لاغری شديد اوست. اما قطعاً تداوم نگهداری همسرم در زندان، وضعيت جسمانی او را بهبود نخواهد بخشيد و به همين خاطر، همچنان خواستار اقدامات دولت و مجلس برای آزادی سريع و بي‌قيد و شرط سازگارا هستم.»

گفته می شود محمد خاتمی رئيس‌جمهوری رايزنی هائی را با رهبر جمهوری اسلامی آغاز كرده تا به نگهداری عبدی و سازگارا در زندان خاتمه داده شود.