حال سازگارا وخیم است – October 04, 2003

اخبار و شايعات متناقض درباره وضعيت جسمي محسن سازگارا زنداني مطبوعاتي ايراني به اوج خود رسيده است.ایلنا ورویداد از وخیم بودن حال وی خبر داده اند.این در حالی است که علی سازگارا به همراه مادرش در مشهد ودر حرم امام رضا بست نشسته اند.در تماسی که با یکی از نزدیکان سازگارا داشتم وی زنده بودن سازگارا تا امروز صبح تایید کرد.در حال حاضر نیز خبر گزاری ایلنا در حال پیگری این موضوع است. اخبار حکایت از آن دارد که وضعیت جسمی سازگارا بسیار وخیم است.محسن سازگارا در سی سی یو بیمارستان خاتم النبیا سپاه تحت مراقبت است.حال محسن از روزی رو به وخامت گذاشت که روزه سیاسی طولانی را دنبال کرد.سازگارا از روزنامه گلستان ایران از نزدیک می شناسم.او از کسانی است که به روشنفکری دینی اعتقاد عمیقی داشت.هیچ وقت فراموش نمی کنم که از عارفی این شعر را بر سر در روزنامه گلستان ایران زده بود.
هرکه در این سرای اید
از نامش نپرسید ونانش دهید
امیدوارم که مجبور نشوم در خبرهای تکمیلی خبر مرگ وی را منتشر کنم.
این چنین مباد
تحلیل روزنامه شرق

خبر تكميلي:سازگارا آزاد شد.درسته كه انتشار خبرهاي جعلي كار درستي نيست اما همين خبرها باعث شد تا سازگارا آزاد بشه.البته فكر كنم منبع اصلي خبر ايلنا بود كه بعد از اون روزنامه ها پيگيري كردند.