(BBC) محسن سازگارا از زندان آزاد شد – دوشنبه 14 مهر 1382

محمدمحسن سازگارا
محمدمحسن سازگارا از چند هفته قبل دست به اعتصاب غذا زده بود

محمدمحسن سازگارا، فعال سياسی که به خاطر انتشار ديدگاه های انتقاد آميزش زندانی شده بود ظهر روز دوشنبه ششم اکتبر از زندان آزاد شد.

ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر آزادی آقای سازگارا را منتشر کرده است.

اعضای خانواده و وکيل آقای سازگارا تا پيش از آزادی وی موفق به ملاقات با وی نشده بودند.

مسئولان زندان اوين که آقای سازگارا در آن نگهداری می شد، حتی تا يک روز قبل از آزادی وی (يکشنبه) با وجود قول مساعد سعيد مرتضوی، دادستان تهران مبنی بر امکان ملاقات با وی، اجازه ندادند خانواده آقای سازگارا با او ملاقات کنند.

در چند روز اخير، روزنامه های ايران خبرهای ضد و نقيضی درباره وضعيت سلامتی محمدمحسن سازگارا، منتشر کرده بودند.

در برخی گزارش ها وضعيت جسمانی آقای سازگارا که در اعتراض به بازداشتش از چند هفته پيش دست به اعتصاب غذا زده بسيار وخيم توصيف شده بود.

محمدمحسن سازگارا
محمدمحسن سازگارا پيش از بازداشت

در روزهای گذشته حتی يکی از نمايندگان مجلس به دستگاه قضائی ايران هشدار داد که مراقب سلامت آقای سازگارا باشند تا مساله زهرا کاظمی، خبرنگاری که در حين بازداشت جان سپرد تکرار نشود.

اين گزارش ها و ندادن امکان ملاقات به خانواده آقای سازگارا، ترديدهايی را در مورد وضعيت سلامتی اين فعال سياسی در زندان ايجاد کرده بود.

سهيلا حميدنيا، همسر آقای سازگارا عصر يکشنبه در مصاحبه با بی بی سی گفت که وی با توجه به ممانعت از ملاقات، نسبت به سلامتی آقای سازگارا بسيار نگران است.

انتشار ديدگاه های انتقادی

محمدمحسن سازگارا پس از تعطيلی روزنامه هايی که با آنها همکاری داشت، با راه اندازی يک سايت اينترنتی فارسی زبان به نام All Iran همچنان به انتشار ديدگاه های انتقادی خود پرداخت. وی که در ابتدا جزو مدافعان ديدگاه های اصلاح طلبانه محسوب می شد، رفته رفته به صف منتقدان اصلاح طلبان حکومتی پيوست.

آقای سازگارا اندکی پيش از بازداشت، با انتشار نامه ای در سايت اينترنتی خود، انتقادهای بسيار تندی را نسبت به شيوه حاکميت در ايران مطرح کرده و مدعی شد که "حاکميت اسلامگرايان، نظامی بشدت ناکارآمد خلق کرده و در واقع شکستی همه جانبه خورده است."

آقای سازگارا در اين نامه اصلاح طلبان داخل حاکميت را نيز به "تذبذب و سست گامی" متهم کرد. پيش از آن نيز، آقای سازگارا در نامه سرگشاده ای، از رهبر ايران صراحتا انتقادهای تندی کرده بود.