محسن سازگارا روزنامه نگار ناراضی ايران آزاد شد07/10/2003 voa.news

محسن سازگارا روزنامه نگار ناراضی ايران آزاد شد. او به اتهام تحريک دانشجويان به تظاهرات در خرداد ماه سال جاری زندانی شد وآزادی وی روز دوشنبه پس از آن که خانواده اش يک وثيقه ٦٠٠ميليون تومانی را سپردند صورت گرفت.

مهدی سازگارا گفت برادر او به دليل اعتصاب غذا ٢٠ کيلو وزن کم کرده است و برای معاينه به بيمارستان منتقل خواهد شد.

محسن سازگارا که نقش فعالی در انقلاب اسلامی سال ١٩٧٩ بازی کرد، سردبيری چندين روزنامه اصلاح طلب ممنوعه و وب سايت را بر عهده داشته است.

در اين ميان، به گزارش روزنامه آفتاب يزد، سازگارا در يک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت : از فعاليت های سياسی کناره گيری نخواهد کرد.