اظهارات همسر سازگارا و متن کامل شکايت وي به کميسيون ويژه مجلس

به سازگارا ملاقات دادند تا فيلم آنرا براي تبليغ دستگاه قضايي نمايش دهند
«سهيلا حميدنيا» همسر «محمدمحسن سازگارا» فعال سياسي زنداني در مراسم افطاري روزه سياسي در محل دفتر مركزي جبهه مشاركت گزارشي از وضعيت همسرش از زمان بازداشت در 25 خردادماه ارائه كرد. به گزارش خبرنگار «رويداد» وي همچنين خبر داد كه فرزندش «وحيد سازگارا» كه مدتي در بازداشت بوده از سوي دادگاه انقلاب براي محاكمه احضار شده است.
از سوي ديگر حميدنيا متن گزارش خود را به شكل شكايتي به كميسيون ويژه مجلس براي بررسي عملكرد دادگستري و دادستاني تهران منتشر كرد كه در پي مي‌آيد.
كميسيون ويژه بررسي عملكرد دادگستري و دادسراي انقلاب عمومي تهران
نمايندگان محترم عضو كميسيون ويژه
الف: محمد محسن سازگارا از تاريخ 25/3/82 با حكم دادستان تهران در منزل مسكوني‌اش دستگير گرديد، به مدت 59 روز خانواده وي هيچگونه ملاقاتي با وي نداشتند و حتي از تماس تلفني براي اطلاع از سلامت وي دريغ گرديد.
ب: پس از دو ماه به همسر و مادر ايشان اجازه ملاقات داده شد، در اين ديدار كه با حضور آقاي مرتضوي و دو نفر ديگر انجام گرفت محسن اظهار مي‌دارد كه در اعتراض به دستگيري غيرقانوني خود اعتصاب غذا نموده است كه منجر به بستري شدن وي به مدت 34 روز در بيمارستان و بهداري زندان و تزريق سرم به دفعات گرديده است كه البته در تمام اين مدت مقامات مسؤول منكر اعتصاب غذاي او بودند و وضعيت او را عالي گزارش مي‌كردند.
ج: متأسفانه بعد از اين ملاقات معلوم گرديد كه نه به خاطر حق قانوني محسن سازگارا و يا تسلي خانواده او كه ملاقات را به جهت تهيه فيلم و نشان دادن آن به مجامع جهت تبليغ قوه قضائيه بودند، است.
د: در هنگام ملاقات آقاي مرتضوي اعلام مي‌نمايد كه قرار بازداشت را به وثيقه تبديل مي‌نمايد كه البته ميزان وثيقه مبلغ بي‌سابقه 600 ميليون تومان تعيين گرديد، پس از چندين روز تلاش خانواده و دوستان محسن سازگارا دادگاه انقلاب شعبه 26 نامه آزادي را در تاريخ 6/6/82 صادر و به زندان ابلاغ نمود ولي متأسفانه نامبرده آزاد نگرديد.
ه�?: پس از گذشت 48 ساعت با كمال تعجب و تأسف زندان اوين اعلام نمودند كه بازداشت جديدي از سوي دادسراي فرودگاه، جناب آقاي صابر ظفرقندي صادر گرديده است، بعد از چند روز نامبرده، با مراجعه وكيل به دادسراي فرودگاه اظهار نمودند قرار بازداشت مجدد به رؤيت محسن سازگارا رسيده است و وي به قرار اعتراض نموده است و مجدداً به عنوان اعتراض شروع به اعتصاب خشك نموده است.
نمايندگان محترم كميسيون ويژه امروز 90 روز است كه از بازداشت نامبرده مي‌گذرد، ما خانواده محمد محسن سازگارا، به خصوص پدر 93 ساله و مادر 77 ساله وي، از شما درخواست مي‌نماييم مراتب زير را از نظر حقوقي و انساني مورد بررسي قرار دهيد:
1- نگهداري نامبرده در سلول انفرادي در بند 325.
2- عدم برقراري تماس تلفني و ملاقات حضوري.
3- عدم آزادي پس از دريافت وثيقه سنگين.
4- قرار بازداشت مجدد پس از قبول وثيقه.
5- ندادن اجازه ملاقات به وكيل قانوني وي و اعضاي درجه يك خانواده.
6- بررسي وضعيت سلامت نامبرده به لحاظ اعتصاب غذاي طولاني و دارو.
7- عدم برگزاري دادگاه به طور علني.
خانواده محسن سازگارا
منبع