نامه سرگشاده به هموطن گرامی آقای محسن سازگارا حسن ماسالی

جناب آقای سازگارا

شما به اتفاق چند نفر دیگر از کوشندگان سیاسی، دانشجویی و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، اخیراً انجام یک همه پرسی(رفراندم) را مطرح کرده اید که خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم ایرن می باشد. به همین دلیل تاکنون تعدادی از کوشندگان سیاسی و آزادیخواهان آن را امضا کرده اند و از جمله خودم و بسیاری از دوستانم از آن پشتیبانی کرده ایم.همانطور که آگاهی داریدطرح انجام همه پرسی یارفراندم ساختارشکن مدتها بود که به وسیله آقای دکتر حسین باقرزاده، حشمت الله طبرزدی و شاهزاده پهلوی و محافل دیگر مطرح شده بودند. مشکل اساسی که تاکنون وجود داشته این بود که شرایط لازم و راهکارهای تحقق این خواست ملی و مردمی فراهم نشده بودند زیرا
1- ساختار رژیم دین سالاری حاکم در ایران به گونه ای است که هیچ گونه تحول دموکراتیکی را پذیرا نیست.
2- اپوزیسیون دموکرات ایران هنوز در تفرقه به سر می برند و از قدرت و اعتبار اجتماعی و بین المللی برخوردار نیستند
3- اکثریت مردم ناراضی کشور از سازمان یافتگی کافی برخوردار نیستند و به گروه های سیاسی مدعی آزادیخواهی نیز به خاطر عملکردهایشان چندان اعتماد نمی کنند


4- رژیم حاکم از توان و نیروی سازمان ها و محافل دموکرات ایران به خوبی آگاه می باشد و تا زمانی که این نیروها از چنین کیفیت و کمیتی برخوردار هستند، رژیم می تواند آنان را به آسانی سرکوب کند و یا با ترفندهای ریاکارانه ای که تاکنون به کار بسته اند، مسیر حرکت دموکراسی خواهی مردم را منحرف سازد
5- قدرت های بین المللی نیز در درجه نخست به دنبال منافع خودشان هستند و با توجه به شرایط اسفبار اپوزیسیون دموکرات ایران- حداقل در شرایط کنونی- ترجیح می دهند که با رژیم حاکم به توافق برسند
بنابر این آیا اقداماتی نظیر آنچه که تاکنون به نام رفراندم ملی به راه افتاده است، موجب شکست،سرخوردگی و ناکامی دیگری در میان مردم و مبارزین صادق نخواهد شد؟
آیا فکر می کنید با جمع آوری امضا(حتی به چندین میلیون برسد) این رژیم به انجام رفراندم ساختارشکن با نظارت بین المللی رضایت خواهد داد؟
مطمئن باشید که آقای رفسنجانی قادر است در این شرایط با همکاری امثال آقای خاتمی"رفراندم" کاذبی به اجرا در آورد که بخشی از "اپوزیسیون سرگردان" را به درون "پوزیسیون" بکشاند و مردم را به وسیله روشنفکر نماهای فرصت طلب دوباره متحیر سازد و تمجید قدرت های بین المللی را نیز به دست آورد
ادامه مطلب

هموطن عزیز آقای سازگارا،
گرچه در پاره ای مسائل با همدیگر اختلاف نظر داریم اما تاآن جا که از شما شناخت پیدا کرده ام شما مبارزی صادق و شجاع هستید. در صداقت سایر افراد که در این ابتکار عمل با شما همگام شده اند نیز تردید نمی کنم و به همین دلیل خودم و بسیاری از دوستانم زیر این فراخوان امضا کرده ایم. امادوستان و هموطنان عزیز به شما پیشنهاد می کنم
1-از هم اکنون از مردم و مبارزین صادق توهم زدایی کنید که این طرح به این آسانی قابل تحقق نیست ونیاز به تدارکات همه جانبه ای دارد سازماندهی مردم در سراسر کشور، ایجاد کمیته های انجام رفراندم در میان مردم و در میان همه اقشار و طبقات از ضروریات اولیه می باشد
2-ایجاد جبهه دموکراسی خواهی ایران در میان نیروهای دموکرات داخل و خارج از کشور، یعنی زمینه سازی برای شکل گیری آلترناتیو مطلوب مردم که اعتبار ملی و جهانی کسب کند از پیش شرط های پیروزی مردم بر حکومت جهل و تزویر آخوندی می باشد
3-تبلیغات همه جانبه و روشنگرانه در میان مردم و در سطح بین المللی به تشکیلات مناسب و دستگاه های تبلیغاتی مستقل و به زمان نیاز دارد و این امور با التهاب و هیجان به جایی نمی رسد
4- برای انجام رفراندم باید دسته جمعی تلاش کنیم که ابتدا هم احزاب و گروه های سیاسی و رسانه های گروهی در ایران آزادی عمل داشته باشند
هموطن عزیز : امیدوارم این گونه مباحث و برخورد آراء و عقایدرا منتشر سازید تا مشترکاً صفوف خود را مستحکم تر کنیم واندیشه های خود را برای رهایی مردم ومیهن خویش غنی تر سازیم
مطمئن باشید که برای انجام همه پرسی ساختارشکن وبرای رسیدن به جامعه ای باز که در آن کثرت گرایی سیاسی، دموکراسی پارلمانی جدایی دین از حکومت ضمن احترام به باورهای مذهبی مردم به عنوان یک امر خصوصی ) تضمین شده باشند، در کنار شما خواهم بود
با درود واحترام- حسن ماسالی2004