فردا جلسه رسيدگي به اتهامات محسن سازگارا برگزار مي‌�?شود، ايلنا یکشنبه 6 دی 1383

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات محسن سازگارا, فعال سياسي, صبح فردا در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار مي شود

شيرزاد حيدري شهباز؛ وكيل محسن سازگارا با اعلام اين مطلب افزود‌�?: موكلم جهت درمان در خارج از كشور بسر مي برد ولي بنده به عنوان وكيل وي در جلسه دادگاه حضور خواهم يافت.
گفتني است؛ موارد اتهامي محسن سازگارا اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده است.