مصاحبه رادیو فردا با احمد منتظری و محسن سازگارا 6 دی ماه 1383

احمد منتظري، فرزند آيت الله منتظري روحاني ارشد شيعه اعلام کرد: نظر پدرش را در خصوص مخالفت وي با برپايي يک رفراندوم در زير نظارت سازمان ملل متحد اشتباه فهميده است و پدرش با چنين طرحي مخالف نيست. با اين حال احمد منتظري تاکيد کرد پدرش کماکان با طرح اخير به دلايل نحوه برگزاري آن مخالف است، هرچند با انديشه رفراندوم مخالفتي ندارد. محسن سازگارا، يکي از مبتکران طرح رفراندوم در مصاحبه با رادیو فردا مي گويد: پرسش از مرجع تقليد در اين موارد هرچند لزومي ندارد اما اهميت سياسي دارد. وی می گوید: ابراز نظر آقاي منتظري مهم است و مي تواند نشان دهد در عالم نظر، نظر ديگري هم هست و هيچ نوع مغايرتي با شرع و دين ندارد.

ماه منير رحيمي (راديو فردا): احمد منتظري فرزند آيت الله حسينعلي منتظري از مراجع تقليد شيعه و سرشناس ترين روحاني منتقد رهبران سياسي ايران تصريح کرد که سخن آيت الله منتظري درباره طرح پيشنهادي رفراندوم آنگونه که پيشتر اعلام شده نيست. شماري از فعالان سياسي و دانشجويان ايراني چندي است پيشنهاد داده اند قانون اساسي جمهوري اسلامي با نظارت نهادهاي بين المللي در ايران به همه پرسي گذارده شود. نظر آيت الله منتظري در اين باره يک بار در رسانه ها موافق و يک بار از زبان فرزند و رئيس دفتر وي احمد منتظري مخالف اعلام شد. اما احمد منتظري با اعلام به راديو فردا گفته هاي خود را چنين اصلاح مي کند:
احمد منتظري: چيزي که من توضيح دادم که ايشان نظارت سازمان ملل را مخالفت کردند، اين ظاهرا ساخته ذهن من بوده و من اشتباه کرده بودم و اين را يکي از دانشجويان به من تذکر داد و من وقتي از آيت الله منتظري پرسيدم، ايشان گفتند بله، در اين مورد حق با دانشجويان است. آن وقت من يک اطلاعيه نوشتم که اين مسئله را جبران کند و آن را براي شما مي خوانم.

بسمه تعالي. اين جانب احمد منتظري در تاريخ 2/10/83 در مصاحبه با راديوفردا و در تاريخ 3/10/83 در مصاحبه با راديو بي بي سي گفتم که علت اصلي مخالفت آيت الله منتظري با طرح رفراندوم دانشجويان نظارت سازمان ملل متحد بوده است. يکي از دانشجويان حاضر در جلسه ملاقات با آيت الله منتظري با اينجانب تماس گرفت و گفت چنين نبوده است و معظم له با نظارت سازمان ملل مخالفتي نکرد. اين جانب مسئله را با آيت الله منتظري مطرح کردم. ايشان فرمودند اصل رفراندوم حق مردم است ولي من نسبت به نظارت سازمان ملل نفيا و اثباتا چيزي نگفتم. والسلام. 6/10/83 – احمد منتظري.

م . م . ر: بنا بر بيانيه احمد منتظري، آيت الله منتظري تنها در بخش نظارت سازمان ملل خواستار اصلاح نظر خود شده است. به عبارتي حضور ناظران سازمان ملل را با دخالت نيروهاي نظامي خارجي در يک کشور برابر ندانسته است. به هر روي آيت الله منتظري بر درستي اصل همه پرسي براي تعيين حکومت بار ديگر تاکيد مي کند، اما به گفته احمد منتظري پدر وي شرايط کنوني در ايران را براي انجام پيشنهاد منتشرشده در سايت 60ميليون دات کام مناسب نمي داند.

احمد منتظري: رفراندوم را ايشان از ساليان قبل مطرح کردند، ايشان هميشه طرفدار رفراندوم و همه پرسي و دخالت حق مردم بود به عنوان کساني که صاحبان مملکت هستند، ولي با اين طرح دانشجويان اخير که همان 60 ميليون دات کام من در آن جلسه بودم، ايشان مي گفتند حالا وقت اين حرفها نيست و الان زمينه به هيچ وجه مناسب نيست براي اين طرح مخصوصي که داشتند، نه اينکه با کل رفراندوم موافق باشند يا مخالف.

م . م . ر : نظر آيت الله منتظري درباره پيشنهاد رفراندوم زماني مطرح شد که شماري از فعالان سياسي دانشجويي ايران در اين مورد از وي استفتا کردند. بسياري از معتقدان به نظام سياسي مستقل از مذهب اين پرسش را پيش مي کشند که اساسا چرا بايد براي نظرسنجي دموکراتيک از مردم، تاييد يک فقيه را خواست. در اين خصوص با مهندس محسن سازگارا گفتگو کردم که از منتقدان سرشناس قانون اساسي جمهوري اسلامی و نخستين امضاکنندگان فراخوان همه پرسي در ايران به شمار مي رود. وي ترديد دارد که نسل کنوني ايران اساسا حکم دادن مراجع ديني در مسائل کشوري را قبول داشته باشند. با اين حال مهندس محسن سازگارا نظرسنجي از آيت الله منتظري را راجع به اين طرح مهم مي داند.

محسن سازگارا: من فکر مي کنم با توجه به فتواي آقاي منتظري که ايشان منشا حقانيت حکومت را در زمان غيبت امام زمان راي مردم مي دانند، در نتيجه فتواي ايشان فتوايي است که در آن انتخابات و راي مردم حرف اصلي را مي زند و به اين ترتيب کسي نمي تواند ادعا کند که مثلا چون من روحاني هستم يا ولي فقيه هستم يا هر سمت ديگري دارم يک حقانيتي از يک جاي ديگري آوردم غير از راي مردم. از اين حيث من فکر مي کنم ابراز نظر آقاي منتظري مهم است و به هر حال مي تواند نشان دهد نخير در عالم نظر، نظر ديگري هم هست و هيچ نوع مغايرتي با شرع و دين ندارد.

6 دی ماه 1383
26 دسامبر 2004