مصاحبه راديو فردا با سهيلا حميدنيا Aug 4, 2005

بشنويد:

 

 شیوه اختلاف انداختن میان خانواده های زندانیانی که اعتصاب غذا کردند توسط دادستانی:مصاحبه با همسر محسن سازگارا

رئیس بیمارستان میلاد با اشاره به همکاری نکردن اکبر گنجی، وضعیت وی را مخاطره آمیز خواند. روزنامه کیهان تهران اخیرا از مادر و خواهر اکبر گنجی خواست با حضور در کنار آقای گنجی نگذارند شیرین عبادی و معصومه شفیعی موجب مرگ اکبر گنجی شوند. سهیلا حمیدنیا همسر محسن سازگارا در مصاحبه با رادیو فردا از تجربیات خود در زمان اعتصاب غذای آقای سازگارا می گوید: این بنظرم یکی از شیوه های دادستانی هست که در آن شرایط بحرانی استفاده می کند و اختلاف میان خانواده های زندانیان می اندازد. دادستانی بسیاری از این روشهای عصر حجری را دارد استفاده می کند و از اختلافات میان زن و مادر شوهر، خواهران شوهر، برادران شوهر یا خود خانواده دختر استفاده می کند. دادستانی از این اختلاف انداختن قصد دارد از هدف اصلی که آزادی آقای گنجی است جلوگیری کند. در آنزمان هم آقای مرتضوی و روزنامه ها این اختلافات را می انداختند که یک گیجی و سردرگمی در آن شرایط سخت برای خانواده های زندانیان بوجود می آوردند.
مريم احمدي


مریم احمدی (رادیو فردا): اکبر گنجی زندانی سیاسی پنجاه و ششمین روز اعتصاب غذای خودرا سپری می کند. رئیس بیمارستان میلاد با اشاره به همکاری نکردن اکبر گنجی، وضعیت وی را مخاطره آمیز خوانده و معصومه شفیعی همسر آقای گنجی گفته است با توجه به اینکه شرایط ملاقات عادی با همسرش فراهم نیست به ملاقات او نمی رود. خانم شفیعی گفته است در حال اعتصاب غذا، فشار عصبی، بدترین شرایط را برای گنجی فراهم می سازد به همین سبب ترجیح می دهد فشارها را به گنجی منتقل نکند. چنان که از متن خبر بر می آید اشاره خانم گنجی به حضور ماموران دادستانی در زمان ملاقات است. اما فشارها دست کم بر خانم گنجی به زمان ملاقات و حضور ماموران دادستانی محدود نمی شود. روزنامه کیهان تهران اخیرا از مادر و خواهر اکبر گنجی خواست با حضور در کنار آقای گنجی نگذارند شیرین عبادی و معصومه شفیعی موجب مرگ اکبر گنجی شوند. حرفی که دادستانی تهران هم به شکل دیگری تکرار کرده و گفته است وکیل و همسر اکبر گنجی نمی گذارند او با کارکنان بیمارستان همکاری کند. در باره فشار های عاطفی بر خانواده زندانیان سیاسی سهیلا حمیدنیا همسر محسن سازگارا در مصاحبه با رادیو فردا از تجربیات خود در زمان اعتصاب غذای آقای سازگارا می گوید:

سهیلا حمیدنیا: تابستان دو سال پیش که سازگارا برای مدت 56 روز اعتصاب غذا کرد و بی خبری محضی که داشتیم یاد آنزمان می افتم. فشارهایی که از طرف دادستانی و روزنامه های آن موقع و اطلاعاتی که پخش می شد که محسن اصلا اعتصاب غذا نیست. فشارها خیلی بود بخصوص که پسرم را هم گرفته بودند. با آزاد شدن پسرم مسائل تشدید شد. اخباری که می دادند به خانواده همسرم که چون این زیاد مصاحبه می کند ما نمی گذاریم سازگارا آزاد بشود و این می خواهد خودش معروف بشود ولی خوشبختانه مادر همسرم خانم انیسی تهرانی خیلی سفت و محکم ایستادند و حتی به مصاحبه هایشان ادامه دادند و نگذاشتند که اختلافی بین خانواده همسر طرف و خانواده شوهر ایجاد بشود. این بنظرم یکی از شیوه های دادستانی هست که در آن شرایط بحرانی استفاده می کند و اختلاف میانشان می اندازد.

م.ا: شما در آن زمان با خانواده های زندانیان سیاسی دیگر بودید آیا آنها هم تجربه های مشابه داشتند؟

سهیلا حمیدنیا: بله در آنزمان جلساتی که بود و همدرد بودیم و یکسری خانواده های ملی مذهبی ها بودند و دادستانی از این روش استفاده می کرد که فلان خانم چون مصاحبه کره به خانمهای دیگر می گفت که من امروز می خواستم آزاد کنم یا بگویم شوهرتان یک زنگ بزند ولی حالا که مصاحبه کرده من نمی گذارم و این خانواده ها را می انداختند بجان همسران شان. یا اینکه اختلافاتی که میان خانم و دختر کسی می انداختند. درست دادستانی بسیاری از این روشهای عصر حجری را دارد استفاده می کند و از اختلافات میان زن و مادر شوهر، خواهران شوهر، برادران شوهر یا خود خانواده دختر. چون در هرصورت همسران زندانیان پشت همسرانشان ایستاده اند. مثلا الان با وضعیت بحرانی که آقای گنجی دارد خانم شفیعی پشت ایشان ایستاده و فکر هم نمی کنم کسی حاضر باشد همسرش از بین برود. با این حرفهایی که در روزنامه هایشان نوشته می شود و دادستانی از این اختلاف انداختن قصد دارد از هدف اصلی که آزادی آقای گنجی است جلوگیری کند. در آنزمان هم آقای مرتضوی و روزنامه ها این اختلافات را می انداختند که یک گیجی و سردرگمی در آن شرایط سخت برای خانواده های زندانیان بوجود می آوردند.