طبل تو خالی

به نام خدا
طبل تو خالی
این روزها مملکت پر شده از نظامی گری. صبح تا شب در تلویزیون رژه نیروهای نظامی و هارت و پورت برای دنیا پخش می شود. در دانشگاه ها بسیج را دائماً در چشم دانشجویان می کنند. در سیاست احزاب پادگانی شاخ و شانه می کشند و رهبر مملکت هم که رسماً چفیه بر گردن می اندازد که یعنی در حال جنگ است و در صحبت هایش هم از نظامی گری تقدیر می کند ودنیاراهم به جنگ می طلبد. درست مثل یک طبل تو خالی که صبح تا شب زیر گوش ملت صدا می کند. این همه اسلحه و نظامی گری برای چه؟ این همه رژه نظامی و توپ و تانک به رخ مردم گرسنه کشیدن برای چی؟ ظاهراً حکومت مدعی است که تبدیل به قدرت منطقه شده و دنیا و بخصوص آمریکائیها از او می ترسند و دیگر شیر هم جلو دارش نیست و البته در باطن می خواهد به ملت حالی کند که زورش زیاد است و در اوج قدرت است و بنابر این ملت خیال مخالفت را از سرش بیرون کند و مخالفین هم حساب کار خودشان را بکنند. چون حکومتی که مدعی است توی گوش آمریکا می زند، دیگر از چهار تا مخالف در داخل ترسی ندارد. آیا واقعاً اینطوری است؟ آیا واقعاً حکومت جمهوری اسلامی، تبدیل به قدرتی منطقه ای شده است؟

Continue reading “طبل تو خالی”

مناسبات ايران و اروپا

“ساعت هفت، تفسير خبر”- صدای آمریکا
۱۷ دی ۸۵ ، ۷ ژانویه ۲۰۰۷
محسن سازگارا، سيروس آموزگار و مهرداد خوانساری
مدت برنامه ۴۸ دقیقه
فایل صوتی کم‌حجم – ۲.۱�?۸ مگابایت
http://www.sazegara.net/audio/msazegara_voa_010707.rm
فایل ام پی تری ۱۱ مگابایت
http://www.sazegara.net/audio/msazegara_voa_010707.mp3

اعدام صدام حسين – صدای آمریکا

“ساعت هفت، تفسير خبر”
۱۰ دی ۸۵ ، ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶
محسن سازگارا، سيروس آموزگار و مهرداد خوانساری
مدت برنامه ۴۹ دقیقه
فایل صوتی کم‌حجم – ۲.۲۲ مگابایت
http://www.sazegara.net/audio/msazegara_voa_122106.rm
فایل ام پی تری ۱۱.۲ مگابایت
http://www.sazegara.net/audio/msazegara_voa_123106.mp3

قطعنامه شورای امنيت عليه ايران – صدای آمریکا

“ساعت هفت، تفسير خبر”
۳ دی ۸۵ ، ۲۴ دسامبر ۲۰۰۶
محسن سازگارا، سيروس آموزگار و مهرداد خوانساری
مدت برنامه ۵۹ دقیقه
فایل صوتی کم‌حجم – ۲.۶۷ مگابایت
http://www.sazegara.net/audio/msazegara_voa_122406.rm
فایل ام پی تری ۱۳.۵ مگابایت
http://www.sazegara.net/audio/msazegara_voa_122406.mp3

“ارثیه ی خرس”

به نام خدا
خوب، مبارک است، الحمدالله با درایت مقام رهبری و دولت ایشان، ایران دقیقاً به راهی قدم گذاشته که کره شمالی رفته است. یعنی حالا که تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل قطعی شده دیگر چیزی از کره شمالی کم نداریم. الحمدالله در سایر ابعاد هم داریم به دست ننه نگاه و مثل ننه غربیله می کنیم. ماهواره ها را جمع می کنیم. اینترنت پرسرعت را محدود می کنیم. روزنامه ها را می بندیم و لابد دولت زورش نمی رسد، و اکر نه عنقریب مثل کره شمالی، داشتن حتی رادیو چند موج را هم جرم کرده و لباس متحدالشکل را هم به تن مردم می کردیم.( البته سال گذشته مقام رهبری در این مورد هم فرمایشاتی فرمودند و مجلس هم تکانهایی خورده و اخیراً چیزهایی هم تصویب کرده است. خدا را چه دیدید شاید عنقریب لباس متحد هم به تن مردم رفت). رفیق کیم ایل سونگ ثانی صحبت از پیروزی محتوم سوسیالیسم می کند و آقای خامنه ای دم از پیروزی محتوم اسلام انقلابی( یا دقیق تر بگوئیم قرائت ایدئولوژیک ایشان آن هم از نوع فاشیستی اش از دین ) می زند.

Continue reading ““ارثیه ی خرس””