“صبح نزدیک است” بیانیه در سالگرد انتشار فراخوان رفراندوم

یک سال قبل در چنین روزهایی فراخوان کوتاهی برای جمع آوری امضاء برای درخواست برگزاری رفراندوم روی قانون اساسی ایران منتشر شد. اگر چه در کمتر از پنج روز از سوی حکومت ایران، سایت کامپیوتری که برای جمع آوری امضاءجهت اعلام همراهی با این درخواست در نظر گرفته شده بود , مسدود شد، اما علی رغم این انسداد حدود 37هزار نفر موفق شدند که آن را امضاء کنند. بیش از 400 نفر از شخصیت های حقوقی و حقیقی فرهنگی و سیاسی، در داخل و خارج از کشور از این درخواست پشتیبانی کردند.

Continue reading ““صبح نزدیک است” بیانیه در سالگرد انتشار فراخوان رفراندوم”

تقاضاي دادسرا از دادگاه تجديدنظر براي دريافت پرونده‌ي سازگارا، ايسنا دوشنبه 30 آبان 1384

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي

شعبه‌ي دوم بازپرسي دادسراي فرودگاه، تقاضاي دريافت پرونده‌ي محسن سازگارا به دادگاه تجديدنظر را ارائه كرد.

Continue reading “تقاضاي دادسرا از دادگاه تجديدنظر براي دريافت پرونده‌ي سازگارا، ايسنا دوشنبه 30 آبان 1384”

بهنود ديگر- آن گنجنامه تاريخی مسعود بهنود

جمعه 27 آبان 1384 – Friday, November 18, 2005

با ديدگاه دوست محترم محسن سازگارا مخالفتی ندارم اما این نکته را لازم دیدم که یادآور شوم.

نه فقط در جوامعی مانند سرزمين دردکشيده ما که صدسالی است در گذر از مرحله ای از تمدن بشری به مرحله بعدی گرفتارست، بلکه در بيش تر جوامع بشری اگر کس به ميدان درآيد و طبقات فقير را ندا در دهد که قصد دارم حق شما را از دزدان بگيرم و به سفره تان بگذارم، بی گمان گروه کثيری را به دنبال خواهد داشت. اين نه فقط خاص سيدضياست و نه مخصوص احمدی نژاد.

Continue reading “بهنود ديگر- آن گنجنامه تاريخی مسعود بهنود”

پاسخي به مقاله سيد ضيا، هويدا و… سيد ضيا حرف دل مردم بود محسن سازگارا

جمعه ۲۷  آبان ۱۳۸۴

مقاله "سيد ضياء، هويدا و احمدي نژاد" راخواندم. مثل هميشه شيرين بود وخواندني. صرف نظر از موافقت يا مخالفت با ديدگاه هاي طرح شده در آن، به عنوان يک دانشجوي تاريخ، مي خواستم درنکته اي تاريخي با مقاله مخالفت کنم. آن هم در محبوبيت کابينه سيدضيا- رضاخان وعلت آن است.

Continue reading “پاسخي به مقاله سيد ضيا، هويدا و… سيد ضيا حرف دل مردم بود محسن سازگارا”

سيد ضيا، هويدا و احمدي‌نژاد -بهنود ديگر- مسعود بهنود

Friday, November 18, 2005

آدم ها با فرصت هاي نادري که زمانه شان در اختيارشان قرار مي‌دهد، گونه گونند. و بر اساس کرده‌هاي خود گليم بخت مي‌بافند. امروز صدمين روز دولت احمدي نژادست. در مقابل هزاران سوال که در سرهاست می‌توان رجوعي به تاريخ کرد.

تاريخ معاصر ايران – صد ساله بعد از مشروطيت – از يک نگاه به دو بخش آزادي و ديکتاتوري تقسيم مي شود. که اولي به نسبت کوتاه و دومي در عمل بلند بوده است.

Continue reading “سيد ضيا، هويدا و احمدي‌نژاد -بهنود ديگر- مسعود بهنود”

عوامل موثر در رکود اقتصادی ايران : صدای آمريکا

با شدت گرفتن انزوای ايران در جامعه بين المللی و بروز مسائل اقتصادی نگران کننده در ايران آقای محسن سازگارا، نويسنده و فعال سياسی سرشناس ايران، که در حال حاضر در دانشگاه معتبر يل امريکا تدريس می کند در گفتگويی با بهروز عباسی علل و عوامل موثر در رکود اقتصادی ايران را مورد بررسی قرار می دهند.

صدای آمريکا

Continue reading “عوامل موثر در رکود اقتصادی ايران : صدای آمريکا”